Καλώς ορίσατε στην σελίδα της Εκκλησίας Χριστιανών  Ελλάδος

 

Γεμίστε με τον λόγο του Θεού. Ακούστε ekxeradio 24/ώρες - 7/ημέρες

Το εδάφιο της ημέρας

Αὐξάνεσθε δὲ εἰς τὴν χάριν καὶ εἰς τὴν γνῶσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἰς αὐτὸν ἔστω ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν.

Β' Πέτρου 3:18