Αιώνια ζωή

Αιώνια ζωή

Ο Θεός υπόσχεται την αιώνια ζωή σε εκείνους που πιστεύουν στο Υιό Του.

«Επειδή τόσο πολύ  αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.» (Ιωάννης 3: 16)


Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο που δίνεται σε εκείνους που εμπιστεύονται τον Ιησού.

«Και η μαρτυρία είναι τούτη: ότι ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή· εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει.» (Α΄ Επιστολή Ιωάννη 5:11 – 12)