Αρχική «Αποκαλυπτικά ερμηνευτικά σχόλια στο βιβλίο της Γένεσης»

«Αποκαλυπτικά ερμηνευτικά σχόλια στο βιβλίο της Γένεσης»

genesiΤο βιβλίο αυτό είναι μέρος του Θεολογικού μαθήματος «Γένεσις Έξοδος Αριθμοί». Τα σχόλια που περιέχει είναι γεμάτα αποκάλυψη, προφητεία και τυπολογία. Παρέχοντας την βασική γνώση και ερμηνεία, έχει σαν στόχο να αποκαλύψει την βουλή του Θεού και να συνδέσει όλο τον Λόγο, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Στην ουσία όλη η Γραφή είναι ένα βιβλίο, μια ιστορία που αρχίζει στη Γένεση και τελειώνει στην Αποκάλυψη. Χωρίς την Γένεση η Αποκάλυψη δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή και το αντίθετο. Είναι το βιβλίο των αρχών. Κάθε διδασκαλία και ιστορία ξεκινάει από την Γένεση. Επομένως είναι πολύ ζωτικό να γνωρίζει κανείς τα τόσο ζωτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για κάθε διδάσκαλο, μαθητή και μελετητή του λόγου του Θεού. Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μπορεί να μελετήση εύκολα, αλλά και ο δάσκαλος να διδάξει από αυτό. Οι έννοιες είναι διατυ­πωμένες σε μικρές φράσεις για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

«Έξοδος Αριθμοί – αποκαλυπτικά ερμηνευτικά σχόλια εδάφιο προς εδάφιο»

Το βιβλίο της Εξόδου και των Αριθμών, αποτελούν τη συνέχεια του βιβλίου της Γένεσης. Όπως στο βιβλίο της Γένεσης με παρόμοιο τρόπο στην Έξοδο και στους Αριθμούς σχολιάζεται εδάφιο προς εδάφιο, η ιστορική, η προφητική, η τυπολογική και η θεολογική αξία των βιβλίων αυτών. Είναι ένα απαραίτητο τμήμα στην αλυσίδα της αποκάλυψης της βουλής και του σχεδίου του Θεού. Παρέχει άφθονη αποκάλυψη, βαθειά τυπολογία, στην οποία προδιαγράφεται η πορεία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο, μέχρι τον θρίαμβό της και την είσοδό της στην γη Χαναάν.