Αρχική «Επιστολές του Αποστόλου Παύλου –Προς Κορινθίους Β’, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Φιλιππησίους, προς Κολοσσαείς.»

«Επιστολές του Αποστόλου Παύλου –Προς Κορινθίους Β’, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Φιλιππησίους, προς Κολοσσαείς.»

korinth-bΣτις επιστολές αυτές ο Παύλος συνεχίζει την ανεκτίμητη διδασκαλία του. Στην Β’ προς Κορινθίους ο Παύλος υποστηρίζει την θέση του σαν Απόστολος του Κυρίου. Στην προς Γαλάτας διδάσκει την ελευθερία του χριστιανού και δίνει προειδοποιήσεις ενάντια στον νομικισμό. Στην προς Εφεσίους επιστολή του εκθέτει τον χριστιανικό πλούτο και το βάδισμα ‘εν Χριστώ’ προς την τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα.

Στην προς Φιλιππησίους έχει σαν θέμα του τη χριστιανική χαρά, που προέρχεται από τη ζωή που έχει σαν επίκεντρο τον Χριστό. Στην προς Κολοσσαείς διδάσκει την απόλυτη ηγεμονία του Χριστού, τη θεότητά Του και τη θέση Του σαν Κεφαλή της εκκλησίας. Συνάμα προειδοποιεί ενάντια στις φιλοσοφίες και τις ανθρώπινες παραδόσεις.