Αρχική «Επιστολές του Αποστόλου Παύλου – Προς Θεσσαλονικείς Α’ και Β’, προς Τιμόθεο Α’ και Β’, προς Τίτο, προς Φιλήμονα και προς Εβραίους.»

«Επιστολές του Αποστόλου Παύλου – Προς Θεσσαλονικείς Α’ και Β’, προς Τιμόθεο Α’ και Β’, προς Τίτο, προς Φιλήμονα και προς Εβραίους.»

thesalonikisΣτις επιστολές αυτές ο Παύλος συνεχίζει την ανεκτίμητη διδασκαλία του. Στην Α’ προς Θεσσαλονικείς επιστολή του,  διαλέγεται με την μελλοντική ελπίδα της Αρπαγής των αγίων και τις υπευθυνότητές μας σχετικά με αυτήν. Στην Β’ προς Θεσσαλονικείς μιλάει για την επιστρο-φή του Χριστού σε σχέση με τους υπό διωγμό Χριστιανούς, τους αμετα-νόητους  αμαρτωλούς,  την  αποστάτρια  εκκλησία  και  τον  αντίχριστο. Στην πρώτη  προς Τιμόθεο δίνει  οδηγίες για τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντα  ενός  ποιμένα.  Στην  Β’  Προς  Τιμόθεο  δίνει  προτροπές  και προκλήσεις για τον εργάτη του Θεού, σχετικά με τις δοκιμασίες και την μελλοντική αποστασία.

Στην επιστολή του προς τον Τίτο  προτρέπει  για την επιμονή σε κα-λά έργα, δίνοντας ταυτόχρονα γενικές οδηγίες για τον εργάτη του Θεού.

Στην επιστολή του προς τον Φιλήμονα βιώνουμε τα σπλάχνα της αγά-πης του Χριστού μέσα από τον Παύλο για τον δούλο αυτόν που έφυγε από τον κύριό του, αλλά ο Κύριος τον επιστρέφει μέσα από τον Παύλο σαν πιστό αδελφό και συνεργάτη. Στην προς Εβραίους εκθέτει την υπε-ροχή του Χριστού και της Καινής Διαθήκης έναντι της Παλαιάς και δίνει  προειδοποιήσεις  ενάντια  στην  αποστασία  προς  τον  Ιουδαϊσμό  και στον πνευματικό λήθαργο.