Αρχική «Η Αρπαγή της Νύμφης του Χριστού»

«Η Αρπαγή της Νύμφης του Χριστού»

arpagi-nimfis

Στην μελέτη αυτήν αναλύεται όλο το φάσμα της προφητείας που ασχολείται με το θέμα της Αρπαγής, με ένα θαυμαστό βάθος και αποκάλυψη.
Παρέχει την απόδειξη των Γραφών ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν την Μεγάλη θλίψη.
Εναρμονίζει όλα τα προφητικά γεγονότα των τελευταίων ημερών στην χρονική τους σειρά.
Απαντάει και δείχνει το άτοπο των άλλων εκδοχών που υπάρχουν στο θέμα αυτό.
Εξάρει και ενισχύει την πίστη και αναμονή της μακάριας ελπίδας που έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, που είναι το μελλοντικό και επικείμενο γεγονός της Αρπαγής.