Αρχική «Στο όνομά μου θα λαλήσουν νέες γλώσσες– Ιησούς Χριστός.»

«Στο όνομά μου θα λαλήσουν νέες γλώσσες– Ιησούς Χριστός.»

Μια μελέτη – έρευνα και απάντηση σε ότι έχει να κάνει με το σημείο των γλωσσών, σαν απόδειξη του βαπτίσματος με το Άγιο Πνεύμα.
Δίνει τις απαντήσεις μέσα από τον Λόγο σε κάθε αντίρρηση που προβάλλεται στο θέμα αυτό.
Ενισχύει την πίστη στο να εκζητήσει εκείνος που θέλει το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα.