Αρχική Κηρύγματα

Κηρύγματα

 1. Αγρυπνείτε 1:39:07
 2. Αγαλλίαση εν Πνεύματι Αγίω 1:09:05
 3. Αλληλούια 1:19:23
 4. Αλωνιστήριο όργανο 1:12:49
 5. Γένεση, Κεφάλαιο Πρώτο 5:16
 6. Ειδωλολατρεία 1:13:16
 7. Εμού είσαι ο Αγαπητός μου 49:30
 8. Ετοιμάσατε την οδό Του Κυρίου 45:17
 9. Η αγάπη για το απολωλός 59:41
 10. Η αληθινή λατρεία 1:07:59
 11. Η αληθινή προσκύνηση 1:36:11
 12. Η Βασιλεία των Ουρανών 1 1:16:46
 13. Η Βασιλεία των Ουρανών 2 1:20:00
 14. Η Βασιλεία των Ουρανών 3 1:11:31
 15. Η γέννηση του Χριστού - Μέρος 1 1:02:23
 16. Η γέννηση του Χριστού - Μέρος 2 1:04:37
 17. Η γέννηση του Χριστού - Μέρος 3 1:13:21
 18. Η δύναμη της ανάστασης 1:40:39
 19. Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής – Μέρος 1 27:09
 20. Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής – Μέρος 2 28:36
 21. Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής – Μέρος 3 29:27
 22. Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής – Μέρος 4 30:37
 23. Η Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής – Μέρος 5 30:06
 24. Η καιώμενη βάτος 58:12
 25. Η όραση της νύμφης 42:54
 26. Η σκάλα του Ιακώβ 1:08:12
 27. Θα βαστάξετε Το Όνομά Του 57:04
 28. Θα πρέπει να χάσεις για να νικήσεις 1:08:16
 29. Θέλει προστάξει τους αγγέλους Αυτού 1:19:25
 30. Ο Κωλίον 1:11:25
 31. Ο ονειδισμός της Αιγύπτου 58:34
 32. Ο παράδεισος 49:25
 33. Οι πηγές της αβύσσου 1:27:22
 34. Οι Υιοί του Θεού - Μέρος 1 1:08:47
 35. Οι Υιοί του Θεού - Μέρος 2 1:18:44
 36. Οι Υιοί του Θεού - Μέρος 3 1:21:29
 37. Οι Υιοί του Θεού - Μέρος 4 1:09:23
 38. Πιστή μαρτυρία 1:01:51
 39. Που είναι ο Θεός του Ηλία - Μέρος 1 40:54
 40. Που είναι ο Θεός του Ηλία - Μέρος 2 43:59
 41. Προσμένοντες τον ερχομό Του 1:16:56
 42. Σε κατέστησε κύριο επί τα έργα Του 49:37
 43. Τα έργα της πίστης 57:21
 44. Το λίγο Ο Κύριος θα το κάνει πολύ 59:45
 45. Το μυστήριο της ανομίας - Μέρος 1 54:34
 46. Το μυστήριο της ανομίας - Μέρος 2 1:13:08